Deregulering ga nye muligheter

En av de første sammenlignende tjenestene på nettet, gjorde at man kunne sammenligne de ulike strømleverandørenes priser kontinuerlig. Behovet oppstod i og med at reguleringene rundt det å levere strøm til industri og privatpersoner ble fjernet, eller i alle fall så deregulert at det oppstod en helt ny konkurransesituasjon.

De gamle elektrisitetsverkene, som for eksempel Oslo Lysverker, mistet sine monopoler. Inn kom en lang rekke private aktører som kunne konkurrerer med de gamle leverandørene om å levere billig strøm til forbrukerne.

Nordpool er den sentrale markedsplassen for profesjonelle aktører

Det er jo slik nå at de som produserer elektrisk kraft, være seg ved hjelp av vannkraft, vindkraft, solenergi eller på annen måte, og som vil selge den delen av kraften de ikke bruker selv, kan selge den via kraftbørsen Nordpool. Nordpool er altså den sentrale plassen for all kraftomsetning i landet og det er hit strømdistributørene kommer for å handle opp strømmen de i sin tur, leverer videre til kundene sine. Det er på mange måter akkurat det samme som på en aksjebørs. Der er det meglere som handler på børsen, men det er ikke de som til syvende og sist skal ha aksjene. For det er det meglernes kunder som skal ha.

Prisen avgjøres av tilbud og etterspørsel i øyeblikket og kan således variere veldig fra dag til dag. Også her er parallellen til aksjemarkedet god. Det er det man kaller spotpris og siden det er strømleverandørenes innkjøpspris så er det også den som danner utgangspunktet for den prisen den vanlige forbruker betaler leverandøren.

Spotpriser skaper uoversiktlig prisbilde for forbruker

Med sterkt varierende innkjøpspriser ligger landet åpent for like varierende tilbud ut til kundene med den konsekvens at det blir veldig vanskelig for kunden å vite hvilken leverandør som til enhver tid tilbyr de beste prisene. Det er altså i dette landskapet at det dukker opp aktører som samler informasjon om leverandørers leveringspriser og -vilkår og som publiserer informasjonen på slike tjenester som er dette nettstedets tema, nemlig sammenligningstjenester på nettet.

Det har gjort det betydelig enklere for forbruker å skaffe seg innsyn i hvordan ens egen leverandør ligger prismessig i forhold til andre leverandører. Det igjen gir et godt forhandlingskort om man vil forsøke å få leverandøren til å gå ned i pris. Og klarer man ikke å få prisreduksjon så vet man jo altså hvor man kan gå for å få en lavere pris.

Lojaliteten er ikke den samme som hos bankkunder

Det har forresten vist seg at det er mye lettere for den vanlige forbruker å bytte strømleverandør enn det er å bytte bank. Kanskje ikke så underlig med tanke på at man ofte har et mer komplekst kundeforhold til en bank enn til en strømleverandør. Det kan også ha å gjøre med at konkurrentene på strømmarkedet er mer offensive en bankene er når det gjelder å kontakte konkurrentenes kunder direkte. Det må finnes en alt annen type transparens i dette markedet som gjør at man kan se hvilken leverandør den enkelte kunde benytter, for det er jo ofte det man hører fra de som ringer en opp, for å få en til å bytte, at de ser at du benytter den og den leverandøren, og at de har et tilbud som ikke bare matcher, men som også er mye bedre enn det man har i dag.