Hvordan velge de mest relevante nyhetene?

Vi lever i et informasjonssamfunn og derfor kan det fort bli veldig vanskelig å velge hvilken informasjon som er viktig of hva som er mindre viktig. Dette er ting vi tar stilling til hele tiden, kanskje uten å vite det, og noe som algoritmer tar stilling til for oss. Her kan du lese mer om hvordan du kan velge ut de mest relevante nyhetene. 

Oppdatert hele tiden

Mange av oss har nyhetsnotifikasjoner på telefonen som gjør at man holder seg oppdatert hele tiden. Det er ingen som kan skånes fra informasjonssamfunnet, og det kan oppleves støyende for folk som har levd i avisens store tidsalder. Å få søndagsavisen på dørmatten er en nostalgisk ting, og man har et helt annet oppmerksomhets-felt på nyheter som man leser fysisk enn det som skjer digitalt. Det vi leser digitalt er nemlig flyktig informasjon, mens vi oppfatter informasjon vi leser i en fysisk avis (eller bok) som mer konstant, selv om nyhetene kan være like flyktige.

Vi er vant til å bli oppdatert absolutt hele tiden og dette er vaner som smitter over i den måte vi konsumerer nyheter på. Noen velger å holde seg oppdatert på seriøse nyheter på Ranaposten, mens andre velger å utelukkende stole på nyheter som de finner på sosiale medier som Facebook. Problemet med dette er at det er en algoritme som velger for deg på Facebook, mens når du selv går inn på en seriøs og relevant nyhetsside, så er det faktisk du som velger.

Få et nyansert nyhetsbilde

Det er farlig å bli doven når det kommer til nyheter. Oppsøk dem selv i stedet for å la dem komme til deg, det vil kunne gi deg et mye mer nyansert nyhetsbilde. Det er også lurt å lese nyheter av og til fra aviser som kanskje ikke deler samme politiske standpunkt som deg, eller fra kilder som mener det motsatte. Hvis man kun omgir seg med meningsdannere som mener det samme som en selv, så blir det fort et ekkokammer. Det kan være veldig sunt å utfordre meningene sine inne i mellom og det er ikke sannsynlig at sosiale medier utsetter deg for nyheter som ikke samsvarer med interesser og ståsted. Derfor skal du være god på å oppsøke nyheter selv og danne deg et nyansert verdensbilde gjennom nyhetsmedier.