Investering i ren energi – kutte klimagassutslipp

En ny studie fra Energy Transition Commission viser at verden må investere 1,6 billioner dollar i året i ren energi for å sette den globale økonomien på sporet mot netto-nullutslipp innen 2050. Dette vil bety en tredobling av dagens investeringsnivåer i fornybar energi, elektriske kjøretøy , og andre lavkarbonteknologier. Begynn å investere i dag og les veiledningen på https://xxl-aksje.no/ for å sikre fremtiden din, ta smarte investeringsbeslutninger og se pengene dine settes pris på.

For å nå dette målet anbefaler kommisjonen at regjeringer over hele verden fastsetter en pris på karbon, fase ut kullkraftverk og avslutte subsidier til fossilt brensel. Rapporten etterlyser også et stort skifte i måten verden finansierer energiinvesteringer på, med en mye større rolle for offentlige finanser og en mindre rolle for privat sektor.

Dette er en høy ordre, men det er ikke umulig

Utgivelsen av studien kommer på et kritisk tidspunkt. Globale klimagassutslipp stiger igjen etter tre år med flat vekst, og å nå netto-nullutslipp innen 2050 vil kreve enestående tiltaksnivåer. Rapportens funn gjenspeiler de fra andre nyere studier som har krevd en stor økning i investeringer i ren energi. Det internasjonale byrået for fornybar energi, for eksempel, har anslått at verden må investere 2,5 billioner dollar i året i fornybar energi innen 2030 for å nå målene i Paris-klimaavtalen.

Den gode nyheten er at kostnadene for fornybar energi har falt dramatisk de siste årene

Nå billigere enn kull i mange deler av verden. Dette betyr at investeringene som kreves for å oppnå en fremtid med netto nullutslipp, i økende grad er innenfor vår rekkevidde. Verden har et smalt vindu for å iverksette tiltak mot klimaendringer. Vi må handle nå for å kutte klimagassutslipp og investere i ren energi. Ny studie fra Energy Transition Commission viser at verden må investere 1,6 billioner dollar i året i ren energi for å sette den globale økonomien på sporet til netto-nullutslipp innen 2050 Dette vil bety en tredobling av dagens investeringsnivå i fornybar energi, elektriske kjøretøy og andre lavkarbonteknologier.

For å nå dette målet anbefaler kommisjonen at regjeringer over hele verden fastsetter en pris på karbon, fase ut kullkraftverk og avslutte subsidier til fossilt brensel. Rapporten etterlyser også et stort skifte i måten verden finansierer energiinvesteringer på, med en mye større rolle for offentlige finanser og en mindre rolle for privat sektor. Dette er en høy ordre, men det er ikke umulig. Og det er avgjørende at vi tar grep for å bekjempe klimaendringene.

Utgivelsen av studien kommer på et kritisk tidspunkt. Globale klimagassutslipp stiger igjen etter tre år med flat vekst, og å nå netto-nullutslipp innen 2050 vil kreve enestående tiltaksnivåer.