En av de første sammenlignende tjenestene på nettet, gjorde at man kunne sammenligne de ulike strømleverandørenes priser kontinuerlig. Behovet oppstod i og med at reguleringene rundt det å