Det er veldig lett å se for seg en situasjon der man en dag plutselig står ovenfor en større utgift man ikke hadde planlagt. Kanskje bilen måtte inn